Mensore Okinawa ~ Shima-Uta Best 2

Mensore Okinawa ~ Shima-Uta Best 2
Item# 4-988003-161415
$33.50
This item is currently out of stock!

Product Description

Mensore Okinawa ~ Shima-Uta Best 2
Audio CD

Number of Discs: 1

Label: King Record Co., Ltd.

Tracks Listings

1. Bashoufu / Otome Tsubaki

2. Mimura Odori / Itoman Yakara-zu

3. Sun Sun Taiyo / Chi-K Combi

4. Hatoma-bushi / Yomitan Deigo Musume

5. Asajikunji / Koutoku Tsuha

6. Taikobayashi / Itoman Yakara-zu

7. Asadoya Yunta / Shoukichi Kina & Champurus

8. Nangoku Sodachi / Chi-K Combi

9. Tubara-ma / Tetsuhiro Daiku

10. Hiyamikachi-bushi / Kina Shoukichi & Champurus

11. Koi Chidori / Kazumi Yoshizato

12. Kana yo- /