Eisa Uchina

Eisa Uchina
Item# 4-988003-270568
$39.75

Product Description

Eisa Uchina
Audio CD

Number of Discs: 1

Label: King Record Co., Inc.

Tracks Listings

1. Deai / Takao Nagama, Ayame Band

2. Yaima / Mamoru Miyagi

3. Bashoufu / Takao Nagama

4. Uruwashi no Ryukyu / Akiko Nagama, Norie Shimabukuro, Kumiko Agari

5. Mi-faiyu- / Mamoru Miyagi

6. Yuuna no Hana / Tatsuko Touma

7. Shimajurasa / Takao Nagama, Ayame Band

8. Futami jyouwa / Yoko Tsuha

9. Haisai Ojisan / Shoukichi Kina & Champurus

10. Kunigami sabakui / Kenichi Shiroma

11. Asadoya Yunta / Takao Nagama, Ayame Band

12. 19 no Haru / Hachiro Izumi, Yasuko Miyazato

13. Hiyamikachi-bushi / Akiko Nagama, Norie Shimabukuro, Kumiko Agari

14. Unjyuga nasaki do tanumariru / Sadao China

15. Toubara-ma-bushi / Yasumasa Miyara

16. Maneki no mai / Sachiyo Oshiro, Keiko Makishi, Keiko Miyagi

17. Teinsagu nu Hana / Natsuki Takahara