COLEZO! Okinawa Shima-Uta Ballad Collection

COLEZO!  Okinawa Shima-Uta Ballad Collection
Item# 4-988002-474301
$26.00
This item is currently out of stock!

Product Description

COLEZO!  Okinawa Shima-Uta Ballad Collection
Audio CD

Number of Discs: 1

Label: Victor Entertainment, Inc.

Tracks Listings

1. Shimajima kaisha / Four Sisters with Kurikoda Quartette

2. Guin Bana / Kazumi Tamashiro

3. Uta ya Uta / Moeko Iha with Kurikoda Quartette

4. Bashoufu / Keiko Miya, Naomi Sato

5. Choi Choi Lullaby / Pop Tones, Four Sisters

6. Kadokare- Yunta / Tetsuhiro Daiku & Tsunadara-zu

7. Natsukashiki Furusato / Yuki Yamasato

8. Hamasodachi / Misako Oshiro

9. Sagichijyuya- / Rinshou Kadekaru

10. Agaro-za / Tetsuhiro Daiku & Tsundara-zu

11. Nareshi furusato / Moeko Iha with Kurikoda Quartette

12. Nishinjyo-bushi / Aiko Yohe

13. Toubara-ma / Yasukatsu Oshima